Pellet gruistester

Kwaliteitscontrole pellets

Meten is weten. Met onze tester kunnen veel meetresultaten in korte tijd worden gerealiseerd. In de tester is het Kahltang principe vertaald. De resultaten geven inzicht in de hardheid van de korrel/pellets. Deze hardheid is een graadmeting voor allerlei procesparameters. Hierdoor kan er beter worden gestuurd en een hoger rendement worden behaald. Ook energetisch kan er preciezer worden ingegrepen.

Tevens kan met onze testmodules het gruispercentage worden bepaald. Deze waarde geeft aan hoeveel stof/gruis er te verwachten na divers (intern) transport.

© WEMO Techniek Alle rechten voorbehouden.

back to top