Sample mates

Monstervoorbereiding bodemanalyse

De Sample Mate™ 600 ( Mortar Grinder ) maalt en mengt gehele bodem -en puinmonsters in één procesgang en heeft geen enkele moeite met harde componenten. Zo bereikt de Sample Mate™ 600 in vijf minuten een homogeen mengsel dat voor 95% een deeltjesgrootte heeft van ≤ 500 μm. Na deze voorbehandling is het monster geschikt voor fysisch-chemische analyses.

Door vaak wisselende textuur van de monsters zijn verontreinigingen meestal inhomogeen verdeeld. Deelmonsters zijn daardoor niet representatief voor het gehele monster. Om alsnog aan de gewenste nationale en internationale normen te voldoen is een extra voorbehandeling noodzakelijk. Die kost niet alleen extra moeite en geld, maar maakt bovendien een spoedanalyse binnen 24 uur onmogelijk. Dit behoort met de SampleMate™ 600 tot het verleden.

© WEMO Techniek Alle rechten voorbehouden.
back to top